Project

Logo

Date
Category
Logo
About This Project

Savoury Days được lập vào tháng 5 năm 2011, với ý tưởng ban đầu là một quyển sổ nhỏ online, nơi lưu lại những câu chuyện lặt vặt be bé con con trong cuộc sống hàng ngày của Linh Trang và đặc biệt là các thành quả sau những buổi “làm thí nghiệm” trong bếp của Linh Trang nữa… Please see more Savoury Days Blog